Seiyuu (Voice Actors)

Nanohana Jiyu...........................Konishi Hiroko

Nanohana Sai............................Fujiwara Keiji

Odago Koinosuke......................Okiayu Ryutaro

Ryujoji Shiro..............................Nakazaki Tatsuya

Ryujoji Hajime...........................Nakazaki Tatsuya

Sanbonmatsu Bantaro................Ueda Yuji

Oozaru/Daicho...........................Nishimura Chinami

Kozaru/Kocho............................Iwatsubo Rie

Shoko Maruyama ......................Ikoma Harumi

Saichi Toyama...........................Suzuki Shinji

Yagyu Jubei...............................Ogura Hisahiro